łatyŁaty

W ofercie naszego tartaku znajdują się również łaty budowlane.

Łaty to drewniane  listwy o przekroju prostokątnym lub kwadratowym (od 32x32 mm do 90x90 mm lub od 32x50 mm do 75x150 mm) używane w konstrukcjach drewnianych, np. w więźbie dachowej do ułożenia pokrycia dachowego.  Nasze listwy mają wymiary 50 x 4050 x 2550 x 32 i są wykonywane z sosny, świerku oraz impregnowane.